Väärtus meie klientidele:

  • Kiire reageerimine probleemidele.
  • Meie ekspertidel on tugev kogemus küberintsidentide lahendamise ja digitaalkriminalistika valdkonnas.
  • Ohtude jahtimine (ingl k Threat Hunting) on DFIR Subscriber taseme valikuline teenus – me otsime proaktiivselt oma kliendi arvutivõrkudes pahatahtliku tegevusele viitavaid märke.Teenuse sihtrühm on ettevõtted/organisatsioonid kes:

  • on sattunud küberrünnaku alla või kahtlustavad, et rünnak on toimunud/toimumas
  • vajavad digitaalkriminalistika teenust selleks, et mõista, kuidas küberrünnak juhtus ja millisele teabele kurjategijad ligi pääsesid
  • vajavad küberintsidentidele reageerimise teenust, et piirata küberrünnaku levikut ja eemaldada kurjategijatelt juurdepääs ettevõtte IT-varadele.


Taga oma ettevõttele turvaline ja jätkusuutlik ärikeskkond! 
Aitame luua vastupidava ja usaldusväärse digitaalse maailma, 
isegi muutuvate ohtude korral.

KPMG Baltics OÜ

+372 626 8700
cyber@kpmg.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Eesti
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Küberaudit KPMG Global Privaatsuspoliitika
Email again:

HR analüüs

HR analüüs keskendub küberturvalisuse nõrgima lüli – kasutaja, töötaja – oskuste kaardistamisele ja kompetentside tõstmisele.

Email again:

Ohuanalüüs

Ohuanalüüs on taktikaline ja tehniline teenus, mis võimaldab ettevõttel saada kiire ülevaade välistest ohtudest.

Email again:

Küpsusanalüüs

Aitab planeerida IT-valdkonna investeeringuid ja edasisi samme kitsaskohtade leevendamiseks ning parema turvalisuse tagamiseks.

Email again: