Meie Purple Teaming'u teenus võimaldab näha ründe- ja kaitsestrateegiate põrkumist reaalajas ning pakub praktilisi tähelepanekuid ettevõtte või organisatsiooni turvalisuse tõhustamiseks.


Teenuse etapid


Põhjalik, ent kompaktne Purple Teaming teenus on loodud selleks, et pakkuda maksimaalset väärtust vaid kahe nädalaga:

1. Ettevalmistav etapp: 

enne töövõtu algust valmistab KPMG küberturvalisuse ekspertidest koosnev Purple Team hoolikalt ette teie keskkonnale kohandatud ründestsenaariumid. Sellega tagame mõjusate simulatsioonide käivitamise. Seda etappi võib asendada ka varasemalt toimunud Red Teaming teenusega.

2. Reaalajas tegevused: 

saate olla tunnistajaks sünergiale meie kogenud Red Team'i (ründava meeskonna) ja teie Blue Team'i (kaitsva meeskonna) omavahelises dünaamilises heitluses. Viime läbi reaalseid rünnakuid ja testime kaitsemehhanisme, pakkudes samal ajal reaalajas suhtlust ning koostööd.

3. Ülevaade ja tähelepanekud: 

peale reaalajas toimuvaid tegevusi teeme üksikasjaliku kokkuvõtte. Saate ülevaate avastatud turvanõrkustest, edukatest kaitsestrateegiatest ja parandamist vajavatest valdkondadest. See etapp hõlmab ka arutelu, mis on suunatud teie ettevõtte IT-süsteemide avastamis- ja reageerimisvõimekuse suurendamisele.

Väljund kliendile

Meie Purple Teaming teenus pakub käegakatsutavaid tulemusi:

  • Reaalajas tähelepanekud: olete oma silmaga tunnistajaks ründe- ja kaitsemehhanismide põrkumisele kontrollitud keskkonnas. Reaalajas toimuvad tegevused annavad kiire ülevaate teie ettevõtte turvalisuse tugevatest ja nõrkadest külgedest.
  • Põhjalik Purple Teaming aruanne: meie üksikasjalik aruanne koondab tegevuste tulemused, sisaldades avastatud nõrkusi, edukaks osutunud kaitsemeetmeid ja strateegilisi tähelepanekuid. See aruanne kujutab endast strateegilist tegevuskava, millest saate juhinduda edasiste paranduste tegemisel.
  • Konkreetsed soovitused: anname läbiviidud tegevuste tulemustel põhinevaid, konkreetselt teile kohandatud soovitusi. Need näpunäited võimaldavad teil tõhusalt tugevdada oma turvataristut.
  • Tõhusam koostöö: edendage koostööd oma ründava ja kaitsva meeskonna vahel. Meie Purple Teaming teenus toetab ühtset ja terviklikku lähenemist küberturvalisusele.

Viige oma kaitsestrateegia uuele tasemele

KPMG Cyberi tõhus Purple Teaming teenus pakub sihipärast ja mõjusat lähenemist teie ettevõtte või organisatsiooni kaitsevalmiduse suurendamiseks. Jälgige ründestrateegiate ja kaitsemehhanismide mõõduvõttu reaalajas, saage praktilisi näpunäiteid ning põhjalik aruanne, mis näitab teile, kuidas saate oma IT-süsteemide turvalisust tõsta.


Küberturvalisuse tagamine on eduka äri alus!Taga oma ettevõttele turvaline ja jätkusuutlik ärikeskkond! 
Aitame luua vastupidava ja usaldusväärse digitaalse maailma, 
isegi muutuvate ohtude korral.

KPMG Baltics OÜ

+372 626 8700
cyber@kpmg.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Eesti
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Küberaudit KPMG Global Privaatsuspoliitika
Email again:

HR analüüs

HR analüüs keskendub küberturvalisuse nõrgima lüli – kasutaja, töötaja – oskuste kaardistamisele ja kompetentside tõstmisele.

Email again:

Ohuanalüüs

Ohuanalüüs on taktikaline ja tehniline teenus, mis võimaldab ettevõttel saada kiire ülevaade välistest ohtudest.

Email again:

Küpsusanalüüs

Aitab planeerida IT-valdkonna investeeringuid ja edasisi samme kitsaskohtade leevendamiseks ning parema turvalisuse tagamiseks.

Email again: