ISO koolitustesari koostöös PECB-ga

KPMG koostöös rahvusvahelise koolitus- ja sertifitseerimisasutusega PECB pakub suurt valikut erinevaid ISO koolitusi. KPMG koostöös rahvusvahelise koolitus- ja sertifitseerimisasutusega PECB pakub suurt valikut erinevaid ISO koolitusi.

Aitame spetsialistidel tõendada oma erialapädevust, pakkudes väärtuslikke hindamis-, sertifitseerimis- ja sertifikaadiprogramme rahvusvaheliselt tunnustatud standardite alusel.

ISO/IEC 27001 Lead Implementer

ISO/IEC 27001 Lead Implementer’i koolituskursus võimaldab osalejatel omandada vajalikke teadmisi, millega toetada organisatsiooni infoturbe halduse süsteemi (ISMS) tulemuslikul planeerimisel, rakendamisel, juhtimisel, jälgimisel ja haldamisel.

${ i18n('register') }

ISO/IEC 27001 Lead Auditor

ISO/IEC 27001 Lead Auditor’i koolitus võimaldab arendada vajalikke teadmisi infoturbe halduse süsteemi (ISMS) auditi läbiviimiseks, rakendades laialdaselt tunnustatud auditi põhimõtteid, protseduure ja meetodeid.

${ i18n('register') }

ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager

ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager’i koolituskursus võimaldab osalejatel omandada vajalikke pädevusi, et aidata organisatsioonidel kehtestada, hallata ja täiustada infoturvariskide juhtimise (ISRM) kava ISO/IEC 27005 suuniste alusel. Lisaks infoturvariskide juhtimise kava kehtestamiseks vajalikele tegevustele tutvustatakse koolitusel ka infoturvariskide juhtimisega seotud parimaid meetodeid ja tavasid.

${ i18n('register') }

CISO

PECB Chief Information Security Officer’i (CISO) ehk infoturbejuhi koolituskursus on kohandatud tulevastele infoturbejuhtidele, pakkudes neile vajalikke teadmisi, oskusi ja strateegiaid infoturbekava tulemuslikuks juhtimiseks ning teabe ja varade kaitsmiseks tänapäeva dünaamilises digitaalses keskkonnas.

${ i18n('register') }

ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager

ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager’i koolitus võimaldab osalejatel omandada vajalikke teadmisi, millega toetada organisatsiooni infoturvaintsidentide haldamise kava rakendamisel ISO/IEC 27035 alusel. Koolituskursus annab põhjalikud teadmised protsessimudelist organisatsiooni intsidentihalduskava väljatöötamiseks ja edasiarendamiseks.

${ i18n('register') }

Lead Cloud Security Manager

Lead Cloud Security Manager’i koolitus võimaldab osalejatel arendada pilveturbekava rakendamiseks ja haldamiseks vajalikku pädevust, järgides laialdaselt tunnustatud parimaid tavasid.

${ i18n('register') }

Penetration Testing Professional – koolituskursus

Läbistustest on IT-taristu turvalisuse hindamise toiming, mille käigus püütakse turvaliselt ära kasutada operatsioonisüsteemides esineda võivaid nõrkusi, sobimatuid konfiguratsioone, rakenduste vigu või lõppkasutajate käitumist. Läbistustestimine on püüd kontrollida turvameetmete tõhusust ja avastada arvutisüsteemides esineda võivaid turvaauke või tagauksi, mille kaudu häkkerid ja küberkurjategijad võivad saada lubamatu juurdepääsu süsteemile ja teha pahatahtlikke toiminguid. 

${ i18n('register') }

Lead Pen Test Professional

Lead Pen Test Professional’i koolitus võimaldab arendada vajalikku asjatundlikkust professionaalse läbistustesti juhtimiseks, kombineerides praktilisi meetodeid ja juhtimisoskusi. 

${ i18n('register') }

ISO 22301 Lead Auditor

Kuna igasugused äritegevust halvavad sündmused sagenevad ning loodus-, töö- ja infoturbekatastroofid on ettearvamatud, püüavad organisatsioonid tänapäeval saada ISO 22301 kohase sertifikaadi, mis näitab pühendumust tegevuse jätkupidevusele ja tagab häirivate intsidentide avastamise ja nõuetekohase käsitlemise. See tähendab juhtimissüsteemi pidevat täiustamist. PECB sertifitseeritud audiitoriks saamine tähendab personaalse pädevuse formaalset ja sõltumatut tunnustamist ning annab õiguse viia sertifitseerimisorgani nimel läbi jätkuvuse halduse süsteemi (BCMS) auditeid.

${ i18n('register') }

NIS 2 Directive Lead Implementer

Certified NIS 2 Directive Lead Implementer’i koolituskursus võimaldab osalejatel omandada vajalikke pädevusi, et toetada organisatsioone küberturvalisuse 2. direktiivi nõuetele vastava küberturvalisuse kava tulemuslikul ettevalmistamisel, rakendamisel, juhtimisel, jälgimisel ja haldamisel. 

${ i18n('register') }

ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance Manager

ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance Manager’i koolitus võimaldab omandada oskusi ja teadmisi organisatsiooni toetamiseks ja juhtimiseks ISO/IEC 38500 standardil põhineva IT valitsemise mudeli hindamisel, haldamisel ja jälgimisel. Osaleja omandab koolituse käigus ka põhjalikud teadmised IT valitsemise parimatest tavadest ja aluspõhimõtetest ning oskab neid organisatsioonis tulemuslikult rakendada, eesmärgiga tagada hea tava kohane IT valitsemine.

${ i18n('register') }

GDPR – Certified Data Protection Officer

PECB Certified Data Protection Officer’i koolitus võimaldab omandada vajalikke teadmisi ja oskusi ning arendada pädevust andmekaitseametniku rolli täitmiseks isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) vastavuskava rakendamisel.

${ i18n('register') }

Taga oma ettevõttele turvaline ja jätkusuutlik ärikeskkond! 
Aitame luua vastupidava ja usaldusväärse digitaalse maailma, 
isegi muutuvate ohtude korral.

KPMG Baltics OÜ

+372 626 8700
cyber@kpmg.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Eesti
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Küberaudit KPMG Global Privaatsuspoliitika
Email again:

HR analüüs

HR analüüs keskendub küberturvalisuse nõrgima lüli – kasutaja, töötaja – oskuste kaardistamisele ja kompetentside tõstmisele.

Email again:

Ohuanalüüs

Ohuanalüüs on taktikaline ja tehniline teenus, mis võimaldab ettevõttel saada kiire ülevaade välistest ohtudest.

Email again:

Küpsusanalüüs

Aitab planeerida IT-valdkonna investeeringuid ja edasisi samme kitsaskohtade leevendamiseks ning parema turvalisuse tagamiseks.

Email again: