Väärtus meie klientidele:

  • me tuvastame puudujäägid kliendi töötajate teadlikkuses ja aitame seeläbi tugevdada ettevõtte infoturvet ja küberturvalisust
  • me demonstreerime, kuidas ründajad kasutavad ära kliendi töötajate puuduliku teadlikkust
  • me pakume vajaliku koolitust infoturbe ja küberturvalisuse teadlikkuse tõstmiseks
  • meie metoodika põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud parimatel praktikatel

Teenuse sihtrühm on ettevõtted/organisatsioonid, kes:

  • on keskmised ja suured ettevõtted, võttes arvesse käivet ja töötajate hulka (oht on suurem antud ettevõtete puhul, kuna ründajad näevad suuremat kasu selliste ettevõtete ründamisest)
  • kasutavad põhilise tööriistana e-kirju kliendisuhtluseks
  • kasutavad sotsiaalmeediat klientidega suhtlemiseks
  • ei teosta regulaarseid õngitsuse-vastaseid koolitusi


Taga oma ettevõttele turvaline ja jätkusuutlik ärikeskkond! 
Aitame luua vastupidava ja usaldusväärse digitaalse maailma, 
isegi muutuvate ohtude korral.

KPMG Baltics OÜ

+372 626 8700
cyber@kpmg.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Eesti
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Küberaudit KPMG Global Privaatsuspoliitika
Email again:

HR analüüs

HR analüüs keskendub küberturvalisuse nõrgima lüli – kasutaja, töötaja – oskuste kaardistamisele ja kompetentside tõstmisele.

Email again:

Ohuanalüüs

Ohuanalüüs on taktikaline ja tehniline teenus, mis võimaldab ettevõttel saada kiire ülevaade välistest ohtudest.

Email again:

Küpsusanalüüs

Aitab planeerida IT-valdkonna investeeringuid ja edasisi samme kitsaskohtade leevendamiseks ning parema turvalisuse tagamiseks.

Email again: